Oxygenátor - na kompostovanie a čistenie záhradných jazierok (50 g)

akcia
4.50 €zľava 22%
3.50 €
Kód tovaru:

Veľkosť:

Popis produktu

Bio-enzymatický prípravok urýchľuje zretie kompostu, čistí vodu v záhradných jazierkach

Kompost: rozkladá organické zbytkov v kompostoch, skracuje dobu zretia kompostu na 3 mesiace

Záhradné jazierka: udržuje čistotu vody, bez zápachu z hnilobných procesov

Návod na použitie:

Obsah vrecka (50g) rozmiešajte v plastovej nádobe v 2l vlažnej vody (20–40°C) a po 30 min. aplikujte na miesto určenia:

- kompost: Založený kompost postriekajte roztokom na čo najväčšej ploche - použite 50g Oxygenátora na každé 2m3 kompostovanej hmoty, neprehadzujte. Raz do týždňa pokropte kompost vodou.

- záhradné jazierko: roztok vylejte do jazierka, na každých 2000l vody v záhradnom jazierku použite 50g Oxygenátora

Balenie: 50g

Skladovanie:
Skladujte na suchom mieste, pri teplote do 30°C, mimo dosahu detí! Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Nesmie prísť do styku s okysličovadlami (perboráty, dusitany, dusičňany, chlórňany).

Upozornenie:
Doporučujeme  použiť  ochranné gumové rukavice. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite! Po práci si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom. Pri zasiahnutí očí si ich vypláchnite vodou.

Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami! Používajte podľa návodu! Prípravok je neškodný pre ľudí aj zvieratá. Pri rozmiešavaní nepoužívajte kovové nádoby a predmety. Počas aplikácie nepoužívajte dezinfekčné a iné chemické prostriedky.

Vyrobené v Juhoafrickej republike.
Výrobca: SFEKEEPERS PTY Ltd. SANNITREE International Box 9, Muizenburg 7950 South Africa