Iva Bukvová: Staviame a obnovujeme rodinný dom

výpredaj
9.95 €zľava 40%
6.00 €
Kód tovaru:

Veľkosť:

Popis produktu

Iva Bukvová: Staviame a obnovujeme rodinný dom.
Aktualizované a doplnené druhé vydanie dobrých rád o výstavbe a obnove rodinného domu

 

Obsah

 

Príhovor vydavateľa.....3

Úvod.....8

O ľuďoch, bývaní a čase.....9

Než sa rohodneme.....12

 

I.Nový dom.....12

1.Pozemok.....12

Vhodný a nevhodný stavebný pozemok, Aký pozemok je vhodný?, Stavebný pozemok vo vlastníctve stavebníka, Väzba pozemku k technickej infraštruktúre, Väzba pozemku na stavebný zákon, Postup pri kúpe pozemku, Znalecký posudok, Kúpno-predajná zmluva, List vlastníctva, Úprava pozemku, Prieskum pozemku

2.Projekt.....24

Dispozícia rodinného domu, Typový (katalógový) alebo individuálny projekt?, Čo tvorí projekt domu? Čo by mal obsahovať dobrý projekt? Projekt k územnému rozhodnutiu, Projekt k stavebnému povoleniu, Projekt skutočnej realizácie

3.Realizácia stavby.....34

Stavebný dozor, Realizovanie výstavby na kľúč (dodávateľsky), Individuálna – svojpomocná výstavby, Od kameňa po moderné tvárnice, Povrchové úpravy – omietky, obklady, maľby, nátery, Stropy, preklady, stužujúce vence, schodiská a podhľady, Podlahy, Strecha, Vykurovanie, Kozuby, Príprava teplej úžitkovej vody, Vetranie a klimatizácia, Zdravotechnika, Elektroinštalácia, Osvetlenie priestorov, Okná, Identifikácia okna, Dvere, Zateplenie a úspora energií, Konečné úpravy a úpravy okolia stavby, Domy s takmer nulovou spotrebou, Energeticky nenáročné domy

II.Nadstavby a prístavby.....95

Od návrhu k projektu.....95

Cenová kalkulácia, Nadstavujeme poschodie, Ďalší byt v podkroví, Prístavby, Zimná záhrada, Garáž, Priestory na podnikanie, Domáce pracovisko

 

III.Rekonštrukcia domu.....109

Čo očakávame od obnovy rodinného domu, Opravy alebo celková prestavba?, Dôvody rekonštrukčných zásahov, Odborné posúdenie stavu domu, Spevnenie základov objektu, Inštalačné rozvody, Realizácia prác svojpomocne, Búracie práce, Odvoz sute, Nové materiály na priečky, Rekonštrukcia nosných častí, Odstránenie vlhnutia domu, Oprava alebo výmena jestvujúcich inštalácií, Zateplenie obvodových stien, Úprava vlastností okien a dverí, Zateplenie podkrovia, Obnova fasádnych povrchov, Rekonštrukcia strechy, Opravy plochej strechy, Strešné krytiny, Vnútorné povrchy stien, Schodište, Kuchyňa, Kúpeľňa, Rekonštrukcia vykurovacieho systému, Sauna, telocvičňa, fitnes, Vlastná čistiareň odpadových vôd

IV.Územné a stavebné konanie.....166

Rozhodnutie o umiestnení stavby – územné rozhodnutie, Zadováženie stavebného povolenia, Stavebné povolenie alebo ohlásenie?, Kedy môžeme začať so stavebnými úpravami?, Zmluvné vzťahy, Spracovanie realizačnej dokumentácie, Kolaudačné konanie, Vklad do katastra nehnuteľností, Výber dodávateľov

Namiesto záveru.....178

Použitá literatúra.....179

Slovníček stavebníka (Vysvetlivky niektorých odborných výrazov).....180

 

Rozmery knižky: 13,5x19cm

Vydal: Plat4M Books, Bratislava, 2014

ISBN: 978-80-89642-14-4