FAQ a poradňa

Aké čistiace prostriedky môžem používať, ak používam Septifos alebo Septonic?

16.03.2011
Bežné čistiace a pracie prostriedky môžete používať bez obmedzenia. Upozorňujeme na obozretnosť pri používaní antibakteriálnych čistiacich prostriedkov a iných čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru, resp. iných silných kyselín alebo zásad – takéto prostriedky môžu negatívne ovplyvniť účinnosť Septiforte/Septonicu – v takomto prípade je nutné zvýšiť dávkovanie Septiforte/Septonicu.  Pre všetkých, ktorí chcú mať "zelenú" domácnosť odporúčame ekodrogériu Sonett, ktorá je vyrábaná iba z rastlinných produktov a vo väčšine prípadov v kvalite...

Moja žumpa/septik prestala správne fungovať a začala zapáchať. Aké sú príčiny?

16.03.2011
V žumpe/septiku došlo k zastaveniu čistiaceho procesu napr. z týchto príčin: 1. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov (prostriedky antibakteriálne, dezinfekčné a iné s obsahom chlóru a iných silných kyselín alebo zásad) 2. dlhodobé používanie antibiotík Riešenie: Zvýšiť dávkovanie Septiforte až do obnovenia čistiaceho procesu. 3. po dlhšej neprítomnosti v dome, chate, chalupe: Riešenie: Aplikovať dvojnásobné množstvo Septiforte, tzv. štartovaciu dávku. 4. zvýšené zaťaženie odpadového systému (dlhodobá prítomnosť väčšieho počtu ľudí) Riešenie: Adekvátne zvýšiť dávkovanie Septiforte (na každé 3m3 odpadovej vody jedna...

Kedy je potrebné pridávať Septifos do ČOV?

16.03.2011
1. pri prvom spustení ČOV, aby čistiaci proces začal rýchlejšie 2. ak došlo k zastaveniu čistiaceho procesu v dôsledku:          - dlhodobého používania antibiotík v domácnosti,          - požívania antibakteriálnych čistiacich prostriedkov alebo iných s obsahom chlóru a iných silných kyselín ČOV pri správnom technologickom nastavení, dodržiavaní údržby (pravidelné čistenie-odstraňovanie kalu) a používaním vhodných čistiacich prostriedkov by mala fungovať bez...
« zobraziť 1 z 1 strán »