Produkty

SEPTI prípravky - ekoprípravky na čistenie žumpy, septikov a očkovanie ČOV

 

Ekoprípravky z radu SEPTI – Septiforte a Septonic – čistia odpadovú vodu z domácnosti – skvapalňujú organický odpad v žumpe, septiku a čistiarni odpadových vôd (ČOV). Zároveň odstraňujú zápach. 

Obsahujú iba prírodné zložky – nepoškodzujú potrubie ani žumpu, septik, ČOV. Nezaťažujú životné prostredie.

Čo vám prinesie používanie SEPTI prípravkov?

  • výrazný rozklad splaškov (skvapalnenie/čistenie) v žumpe, septiku a ČOV
  • bezproblémový odtok v odpadovom potrubí
  • odstránenie zápachu
  • výrazné zníženie početnosti použitia fekálneho vozidla

 

 BIOS ZvarikSEPTIFORTE  biologický aktivátor – baktérie do žumpy, septiku a ČOV  čítať viac˃ kúpiť˃

 BIOS ZvarikSEPTONIC  biologický stimulátor – enzýmy do žumpy, septiku, latríny  čítať viac˃ kúpiť˃

BIOS Zvarik SEPTIFORTE - baktérie do ČOV  biologický aktivátor – baktérie do ČOV  čítať viac˃ kúpiť˃

Viac o SEPTI prípravkoch>>

 

 

Ekologická drogéria 

 

  • certifikovaná ekologická drogéria vyrobená z rastlinných a prírodných surovín, biologicky odbúrateľná
  • ideálny doplnok k rade SEPTI a pre tých, ktorí chcú mať zelenú domácnosť
  • na umývanie riadu, pranie, upratovanie a osobnú hygienu ...

 

Viac o ekologickej drogérii Sonett>>  kúpiť˃

 

Ekoprípravky na urýchľovanie rozkladu organického odpadu

 

SANNISTY - pre poľnohospodárov a drobných chovateľov na rozklad výkalov hospodárskych zvierat  kúpiť˃

OXYGENÁTOR - pre záhradkárov na kompostovanie a čistenie záhradných jazierok  kúpiť˃