Septi

SEPTI PRÍPRAVKY - Septiforte a Septonic

 

SEPTI prípravky využívajú silu prírodných látok – enzýmov a baktérií – na čistenie odpadovej vody z domácnosti. Zbavujú ju tuhého organického odpadu a odstraňujú zápach.


Ako fungujú SEPTI prípravky?

V žumpe, septiku sa prírode vlastným rozkladným procesom čistí odpadová voda z domácností.

V prírode dochádza k rozloženiu organických látok pomocou baktérií a enzýmov – tento biologický proces prebieha aj v žumpe, septiku – pevný organický odpad (fekálie, papier) a tuky sa pomocou baktérií a enzýmov rozložia na vodu a plyn bez zápachu.

Zápach zo žumpy, septiku je signálom, že čistiaci proces neprebieha alebo prebieha v nedostatočnej miere – množstvo a aktivita baktérií sa znížila pod optimálnu úroveň. SEPTI prípravky tento čistiaci proces udržujú neustále aktívny a tým predchádzajú vzniku zápachu. Pravidelné pridávanie baktérií do žumpy, septiku teda zabezpečí ich správne fungovanie bez zápachu.
 

1. čistenie žumpy a septikov

2. čistenie latrín

3. čistenie/očkovanie čistiarní odpadových vôd


 
ČISTENIE ŽUMPY a SEPTIKU – baktérie do žumpy, septiku

 

SEPTIFORTE biologický aktivátor – baktérie do žumpy, septiku

  • pre správne fungujúcu žumpu, septik a odpadové potrubie bez zápachu – aktívne udržuje čistiaci proces v žumpe, septiku a zabraňuje tak vzniku zápachu
  • obnovuje činnosť nepoužívaných žúmp, septikov, rýchlo potlačí zápach a spriechodní potrubie

Podrobnejšie informácie a návod na použitie nájdete v e-obchode:


Vyskúšajte čistiaci prostriedok nielen na WC pre domácnosti so žumpami, septikmi SEPTONIC AKTÍVNY GÉL.                                                                    

 

SEPTONIC  biologický stimulátor – enzýmy do žumpy, septiku, latríny

  • stimuluje čistiaci proces v žumpe, septiku a udržuje ich optimálny chod
  • skvapalňuje obsah latríny
  • obmedzuje/minimalizuje zápach z latrín, žúmp, septikov

Podrobnejšie informácie a návod na použitie v e-obchode:

 

 


Vyskúšajte čistiaci prostriedok nielen na WC pre domácnosti so žumpami, septikmi SEPTONIC AKTÍVNY GÉL.    

 

Prečistenie kanalizácie: Septiforte i Septonic sa dajú použiť ja na prečistenie kanalizácie. Septonic je obzvlášť vhodný pri tukových usadeninách. Ak chcete prečistiť celé odpadové potrubie a zabezpečiť tak bezporuchový chod celého odpadového systému, nasypte každý týždeň zodpovedajúce množstvo Septiforte/Septonicu do iného sifónu a zalejte malým množstvom (100-250ml) vlažnej vody.

Septonic na použitie v lapačoch tukov – viac informácií v e-obchode˃
 

 

ČISTENIE/OČKOVANIE ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VOD - baktérie do ČOV

 

Účinné očkovacie médium do čistiarní odpadových vôd:

  • v nových ČOV aktivuje čistiaci proces
  • v nepoužívaných ČOV obnovuje činnosť

Na aktivovanie čistiaceho procesu v novej čistiarni odpadových vôd postačuje 100g balenie.

Balenie 500g (18+2) a 1kg je vhodné pre čistiarne odpadových vôd s potrebou obnovy čistiaceho procesu v dôsledku nepravidelného používania alebo opakovaného narušenia správnej čistiacej funkcie.

Podrobnejšie informácie a návod na použitie v e-obchode:

 

 

Vyskúšajte čistiaci prostriedok nielen na WC pre domácnosti so žumpami, septikmi a ČOV SEPTONIC AKTÍVNY GÉL.