SEPTI prípravky

Ekoprípravky na čistenie žumpy, septiku a na očkovanie ČOV

 

Ekoprípravky z radu SEPTI – SEPTIFORTE a SEPTONIC – čistia odpadovú vodu z domácnosti – skvapalňujú organický odpad v žumpe, septiku, ČOV a odstraňujú zápach. 

Obsahujú iba prírodné zložky – nepoškodzujú potrubie ani žumpu, septik a nezaťažujú životné prostredie.

Čo vám prinesie používanie SEPTI prípravkov?

  • aktívny proces čistenia obsahu žumpy, septiku, ČOV a potrubia

  • odstránenie zápachu

  • výrazné zníženie početnosti použitia fekálneho vozidla


 

Vymeniť za nový obrázok SEPTIFORTE a názov SEPTIFOS Vigor  biologický aktivátor – baktérie do žumpy, septiku  čítať viac˃ kúpiť˃

 SEPTONIC  biologický stimulátor – enzýmy do žumpy, septiku, latríny  čítať viac˃ kúpiť˃

 SEPTIFOS Vigor  biologický aktivátor – baktérie do ČOV  čítať viac˃ kúpiť˃
 

Viac o SEPTI prípravkoch>>