Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky www.bios-zvarik.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby firmy RNDr. Juraj Zvarik, CSc. - BIOS, ďalej a inde len BIOS-Zvarik. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. BIOS-Zvarik zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

BIOS-Zvarik si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom BIOS-Zvarik.

Všetky osobné údaje získava BIOS-Zvarik od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.