FAQ a poradňa

Kedy je potrebné pridávať Septiforte do ČOV?

16. 3. 2011


1. pri prvom spustení ČOV, aby čistiaci proces začal rýchlejšie

2. ak došlo k zastaveniu čistiaceho procesu v dôsledku:
         - dlhodobého používania antibiotík v domácnosti,
         - požívania antibakteriálnych čistiacich prostriedkov alebo iných s obsahom chlóru a iných silných kyselín

ČOV pri správnom technologickom nastavení, dodržiavaní údržby (pravidelné čistenie-odstraňovanie kalu) a používaním vhodných čistiacich prostriedkov by mala fungovať bez problémov.