FAQ a poradňa

Moja žumpa/septik prestala správne fungovať a začala zapáchať. Aké sú príčiny?

16. 3. 2011

V žumpe/septiku došlo k zastaveniu čistiaceho procesu napr. z týchto príčin:

1. použitie nevhodných čistiacich prostriedkov (prostriedky antibakteriálne, dezinfekčné a iné s obsahom chlóru a iných silných kyselín alebo zásad)

2. dlhodobé používanie antibiotík
Riešenie: Zvýšiť dávkovanie Septiforte až do obnovenia čistiaceho procesu.

3. po dlhšej neprítomnosti v dome, chate, chalupe:
Riešenie: Aplikovať dvojnásobné množstvo Septiforte, tzv. štartovaciu dávku.

4. zvýšené zaťaženie odpadového systému (dlhodobá prítomnosť väčšieho počtu ľudí)
Riešenie: Adekvátne zvýšiť dávkovanie Septiforte (na každé 3m3 odpadovej vody jedna dávka).